Make your own free website on Tripod.com
 

ENERJİ TASARRUFU BÜYÜK ÖDÜLÜ ERDEMİR'İN 

Her  yıl olduğu gibi bu sene de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi, 17-19 Ocak 2001 tarihleri arasında “Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi ve Sanayi Kuruluşları Proje Yarışması” etkinliklerini  organize etmiştir. 

Proje yarışmasına, 14 büyük sanayi kuruluşu toplam 20 farklı proje ile katılmıştır. Uygulanmış olan bu 20 adet projeden sağlanan toplam tasarruf miktarı 28,6 milyon ABD$. Toplam yatırım miktarı ise 30,3 milyon ABD$ olup ortalama geri ödeme süresi 1 yıl civarındadır.

Düzenlenen proje yarışması 5 dalda yapılmış,  şirketlere bunlardan üç tanesine katılma hakkı tanınmıştır. Bunlar;

     1- En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje  
2- En İyi Enerji Yönetim Sistemi 

3- En Fazla Proje Uygulayan Kuruluş
4-
En Ekonomik Proje
5-
En Çevreci Proje . 

Kısaca ERDEMİR olarak ifade edilen Ereğli Demir ve Çelik İşletmeleri   3 dalda proje yarışmasına katılmıştır. Bunlar;

  • En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje,
  • En İyi Enerji Yönetim Sistemi,
  • En Çevreci Proje

 ERDEMİR “En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje” dalında “Kuvvet Santralı 3 ve 4 nolu Kazanların Modernizasyonu” adlı proje ile  birinci olmuştur. Erdemir'in enerji üretiminde önemli bir yer tutan 3 ve 4 nolu buhar kazanları, üretimdeki artış nedeniyle fabrika bünyesinde yan ürün olarak çıkan yüksek fırın gazı ve çelikhane gazlarını yakacak şekilde modernize edilmiş ve büyük bir tasarruf sağlanmıştır. Bu projeye 4 017 000 ABD$ yatırım yapılmış  1 yılda 5 312 400,8 ABD$ tasarruf sağlanmıştır. 

17 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen ödül töreninde Erdemir adına birincilik ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Cumhur Ersümer’den  Yardımcı İşletmeler Baş Müdürü  Savaş Yıldızoğlu almıştır. Diğer bir etkinlik olan  Sanayide Enerji Verimliliği Forumunda da Savaş Yıldızoğlu “Erdemir’de Enerji Yapılanması” adlı bildiriyi sunmuştur. 

Tüm kesimlerin büyük ilgi gösterdiği kongre 3 gün sürmüştür.

  Önceki Sayfa

 

http://hendese.tripod.com