Make your own free website on Tripod.com
 

7. ULUSLARARASI 
KOJENERASYON ve ÇEVRE KONFERANSI VE SERGİSİ

Türkiye'de enerji konusu ile ilgili olarak her geçen gün ortaya çıkan sıkıntılara alternatif olarak görülen kojenerasyon uygulamalarındaki son teknolojik gelişmelerin değerlendirildiği 7. Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı ve Sergisi (ICCI), Cogen Europe ve Kojenerasyon Derneği'nin teknik katkıları ve Teknik Yayıncılık, Tanıtım A.Ş.'nin organizasyonuyla, 24-25 Mayıs 2001 tarihleri arasında İstanbul Swissotel'de gerçekleştirildi. Kojenerasyon konusunda Türkiye'de uluslararası bir platform oluşturması açısından oldukça önemli bir organizasyon olan ICCI 2001'de, iki gün süreyle, konusunda yetkin, yerli ve yabancı pek çok önemli isim bildirilerini sundu.    

Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Ağış'ın ilk açılış konuşmasını yaptığı konferansın açılış konuşmaları, Cogen Europe Yönetim Kurulu Başkanı Ton van der Does, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Melih Akalın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ümit Özerol tarafından yapıldı.

"Yakıt Pazarının Geleceği: Doğal Gaz, LPG, Nafta, Kaliteli Kömür, Fuel Oil Pazarındaki Gelişmeler ve Yenilikler", "Proje Geliştirme: Fizibilite, Tahmini Bütçe, Teşvikler, Finansman ve Kojenerasyon Yatırımlarının Vergilendirilmesi" ve "Kojenerasyondaki Gelişmeler, Gaz Türbinleri, ve Motor Teknolojileri, Trijenerasyon ve Birleşik Isı ve Soğutma Sistemleri" konulu üç oturumun yapıldığı konferansın birinci gününe; Mete Gürel (TPAO), Cristobal Burgos (Avrupa Enerji Komisyonu), Ayşe İnkaya (BOTAŞ), Ufuk Berk (Wartsıla-Enpa), Mehmet Naci Harmancı (BOTAŞ), Oliviero Bernardini (İtalyan Enerji Otoritesi), Mete Baysal (İltekno), Eyüp Aratay (İpragaz), Gürol Acar (OPET), Süha Ziya Gökalp (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Özkan Ağış (Kojenerasyon Derneği), Süleyman Bulak (Kojenerasyon Derneği), Mehmet Ali Yıldırım (Yapı Kredi), Mehmet Türkel (ENKO), Gert Jan Bakker (Cogen Hollanda), Veijo Komulainen (Fortum Engineering), Costas Theofylactos (Hellenic Assoc) for CHP), Fatih Dönmez (İGDAŞ), Martin Scheineder (Jenbacher), Hartmut Kiehne (Spillingwerk) ve Burak Papuççuoğlu (Alfa Laval) katıldı.

Konferansın ikinci gününde ise "Kojenerasyondaki Gelişmeler, Gaz Türbinleri, ve Motor Teknolojileri, Trijenerasyon ve Birleşik Isı ve Soğutma Sistemleri", "Avrupa Ülkelerinde Kojenerasyon Uygulamaları" ve "İşletme, Bakım ve Çevre" konulu üç oturum yapılmış olup bu oturumlarda Hasan Güneş (ERDEMİR), Hakan Odabaşı (Arduman-York), Şahnur Agaik (Genel Sistem Dizaynı), Hans Christian Schroeder (TUV Sudwest), Doç.Dr.Arif Hepbaşlı (Ege Üniversitesi), Yelda Güngör (Form A.Ş.), Tayfun Kızıltoprak (Dizayn Group), Loukas Dimitriou-Katerina Karali (HE&DSA), Ömer Sami Yapıcı ( TEDAŞ), Peter G.B.Rossen (Logstor Ror), Doç. Dr.İbrahim Kılıçarslan (Kocaeli Üniversitesi), Ole Kristensen (HYDRO-X), Michael Jensen (Redan A/S), Hamdi Saraç (Danfoss), Mehmet Demirci (Tuma Turbomach), Melih Han Bilgin (Zorlu Enerji), Doç. Dr. Hayati Olgun (Tübitak), Zeliha Gemici-Ayça Erem Bahadır (Çevre Bakanlığı) ve Tauno Kuitunen (Fortum Engineering) bildirilerini sundular.    

Konferansta ayrıca iki de panel düzenlendi."Enerji Sektöründe Kalite Güvenliği" başlıklı ilk panele Cogen Europe İdari Kurul Üyeleri panelist olarak katılırken, ikinci gün düzenlenen "Otoprodüktörlük " konulu panelin başkanlığını ise Kojenerasyon Derneği Başkanı Özkan Ağış yaptı.    

Konferansla birlikte düzenlenen ICCI 2001 Sergisi'nde ise; Aalborg, ABB, Alstom Power, BP, Borusan, B+V Industrietechnik, Centrax, Çevrim Elektrik, Çukurova, Danfoss, Enko, E.ON, Filtro, Ganz Engine, Genel Sistem Dizaynı, Hyro-X, İltekno, İzocam, James&James, Jenbacher, Løgstor Rør, Merkezi Güvenlik Sistemleri, Redan, Siemens, Spillingwerk, Teba, Türk Henkel, Trade Commision of Denmark ve Volvo gibi alanında uzman pek çok firma teknolojilerini sergileme olanağı buldular. Bu firmaların yanısıra Alfa Laval, BOTAŞ, Dizayn Grup, Fortum Engineering, İltekno, MAN B&W Holeby, OPET, Rolls Royce, Tuma Turbomach ve Wartsila firmaları da sponsor olarak sergiye katıldılar. 

 Yaklaşık 550 katılımcı ile 220 sergi stand görevlisi ve şirket yetkilisi olmak üzere 770'ten fazla kişinin izlediği konferansın oldukça başarılı geçtiği gözlenirken, ICCI 2002- 8. Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı ve Sergisi'nin de, 23-24 Mayıs 2002 tarihleri arasında yine İstanbul-Swissotel'de yapılmasına karar verildi. 

Not: hendese sitesi hazırlayıcılarından Hasan Güneş'in tebliği için tıklayınız

Önceki Sayfa

 

http://hendese.tripod.com