Make your own free website on Tripod.com

 

ERDEMİR ENERJİ TASARRUFU-2000 SEMPOZYUMU'ndan BİR BİLDİRİ

Ali TURAN
Yüksek Fırın-1 
İşletme Başmühendisi

Kdz.Ereğli

aturan@erdemir.com.tr


SOBA
BACA ATIK GAZININ SOBA YAKMA HAVASI ÖN
ISITILMASINDA VE KÖMÜR ENJEKSİYON TESİSİNDE
KULLANILMASI

SOBA BACA ATIK GAZI;

ü  Sobalarda kullanılan  yakma havası ön ısıtılmasında,

ü  Kömür enjeksiyon tesisinde öğütülen kömürün kurutulması ve nakliyesi işleminde kullanılmaktadır.

  SOBA BACA ATIK GAZININ YÜKSEK FIRIN SOBALARINDAKULLANILMASI


SOBALAR
Aşağıdaki bölümlerden oluşur:

   ü   Yanma hücresi                         ü   Isınma hücresi


Sıcak hava çıkışı


Seramik börneri


hava girişi


gaz girişi
Cecker tuğlarıBaca çıkışı

Soğuk hava girişi

SOBA BACA ATIK GAZI

SOBA BACA ATIK GAZI


TEK BİR
SOBA ÇIKIŞINDAKİ ATIK GAZ SICAKLIK DAĞILIMI


SOBA BACASINDAKİ  ATIK GAZ SICAKLIK DAĞILIMI

EŞANJÖR ÇIKIŞINDAKİ BACA GAZI SICAKLIK DAĞILIMI

SOBA ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

ü   Karışım gaz kalorisi  :  950 kcal/m3

ü   Karışım gaz miktarı   : 50.000 m3/saat (max.)

ü   Yakma hava miktarı  :  54.624 m3/saat (max.)

Yüksek Fırın Gazı Kalori : 870 Kcal/m3

% CO   % CO2     % H2      % CH4      % N2

22.6        20.0         4.0           1.0                 52.4

Kok Gazı Kalori : 4300 Kcal/m3

% CO   % CO2   % H2    % CH4   % N2   % O2    % C2H6    %CnHm    
  7.8        2.6             60.0     21.0        4.6       0.20        1.2             2.6

 

 

SOBALARIN ÇALIŞMA SÜRELERİ  

Üfleme Süresi  : 45 dk

Yanma süresi   : 80 dk

ü   1 Sobanın gaza girme adedi     : 11 Adet/Gün

ü   Gazdaki soba adedi                  : 1,78 Adet/Saat        

YAKMA HAVASININ ISITILMASI

    Bacalar  üzerine montajı yapılan eşanjör ile bacalardan çıkan gazın sıcaklığı ve kalorisinden faydalanılarak  yakma havası ısıtılmaktadır.

Eşanjör girişi hava sıcaklığı   : 25  C
Eşanjör çıkışı hava sıcaklığı  : 200  C
Eşanjör çıkışı gaz sıcaklığı    : 150  C

Girdi Kalori:   2,99 Gcal/Saat


ELDE EDİLEN ENERJİ TASARRUFU
 

Toplam Kalori Kazancı    : 5,327 Gcal/Saat

Ø   Toplam Kok Gazı Kazancı    : 1.235 Nm3/Saat

Ø   Toplam Kok Gazı Kazancı    : 29.644 Nm3/Gün

Ø   Toplam Kok Gazı Kazancı    : 10.493.939 Nm3/Yıl

  Toplam Kazanç: 4.526 TEP/YIL 
(730.270x2 &/YIL)

SOBA BACA ATIK GAZININ
KÖMÜR ENJEKSİYON TESİSLERİNDE
KULLANILMASI

KÖMÜR ENJEKSİYON TESİSİ

   Yüksek fırınlara pulverize kömür enjekte etmek amacı ile kurulan kömür enjeksiyon tesisinde ham kömürün % 80’i -200 mesh olacak şekilde ögütülür. Öğütme sırasında pulverizör içerisine giren sıcak gaz ile kurutulan kömürün rutubeti pulverizör çıkışı % 1.6 civarındadır.

SICAK GAZ JENERATÖRÜ

ü  KULLANILAN GAZLAR  

Yüksek Fırın Gazı
Kok Gazı(Doğal gaz)
Soba Baca Atık Gazı(SBAG)

JENERAÖR ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

  Jeneratör girişi gaz sıcaklığı        : 130 oC 
 Jeneratör çıkışı gaz sıcaklığı       : 300 oC    

ØMin. Kok gazı sarfı                      : 50 m3/s
ØMax. Yüksek Fırın gazı sarfı       : 3600 m3/s   

ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

ü  1 ton kömür için gerekli SBAG  : 2.000 m3/ton

ü  Hedef  kömür enjeksiyonu         : 110 Kg/TSM

ü  Min. sıcak metal üretimi             : 7.000 TSM/gün

ü  Toplam enjeksiyon (Kuru Baz)  : 770 ton/gün

ü  Öğütülen enjeksiyon kömürü    : 847 ton/gün

ü  Günlük SBAG kullanımı              : 1.694.000 m3/gün

ELDE EDİLEN ENERJİ TASARRUFU

ü  Kömür enjeksiyon tesisinde SBAG yerine Yüksek Fırın gazı kullanılsaydı;  

ØEşdeğer gaz kalorisi              : 505.995 Gcal/yıl
ØEşdeğer Yüksek fırın gazı     : 581.603.572 m3/yılToplam Kazanç: 50.599 TEP/YIL  
(8.164.148 &/YIL)

SONUÇ

   Sobalardaki yanma sonucu atmosfere atılan düşük kalorili, yaklaşık    235 oC sıcaklığındaki gaz, soba yakma havası ön ısıtılması ve kömür enjeksiyon tesislerinde kullanılarak belirli bir enerji tasarrufu elde edilmiş, böylece fabrika genelinde ton ürün başına harcanan toplam enerji miktarında düşüş sağlanmıştır.

SONUÇ

(Hava Sıcaklığı)  
728 C  ---------------- >     1087 C

SONUÇ

(Toplam Yakıt Oranı)

  590 kg/tsm ----------------------- >    497 kg/tsm
Önceki Sayfa

 Ana sayfaya dön