Make your own free website on Tripod.com
 

Yönetim Biçimleri

 Abdullah SERTKAYA
(AB ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı)
 

Otoriter Yönetim Biçimi

Otoriter yönetim biçiminde, yöneticinin asıl ilgisi mal ya da hizmet üretimi ve verimlilik üzerinde toplanır. Bu tip yönetici insandan daha çok göreve ve işe önem verir. Yöneticinin istediği, insanın azami derecede üretimde ve hizmette bulunmasıdır. Bu tip yönetim  ve yöneticiler sert, katı yaratılışlı olup hedeflerine varmak için her yolu meşru sayarlar. Bu nedenle yönetimde otoriter kişiler genellikle “GORİL TİPİ YÖNETİCİ” olarak nitelendirilirler.

İnsancıl Yönetim Biçimi

Bu tip yönetim ve yönetici, Goril tipi yöneticinin tersine göreve, yani mal ve hizmet üretimine asgari ilgi gösterirken insana azami derecede önem verir. Bu yönetim sisteminde her şey insancıl ilişkilere dayanır. Baskıdan daha çok iyi davranılırsa verimlilik elde edilebilir. Bu yönetici tatlı dilli, ikramcı, dost tavırlıdırlar. Bu nedenle bu tip yönebiciler “KUMRU TİPİ” olarak nitelendirilirler.

 Liberal Yönetim Biçimi

“Bırakınız yapsınlar” görüşüne dayanan yumuşak bir yönetim tarzı olarak bilinir. Bu yönetim biçimi görev ve insana fazla önem vermemesiyle dikkat çeker. İş sorunlarına ve çalışanlara karışmamak, yani kişiye bir kez ne yapılacağı söylendikten sonra, işin nasıl yapılacağı kendisine bırakılır.

 Bu yönetim biçiminde yönetici çevresiyle çok az ilişki kurmakta, işten kaçınma ve insandan uzakdurma politikası uygulamakta, sorumluluk almamakta ve yalnızlık rolü oynamaktadır.

   Yönetimde, “GÜVERCİN TİPİ” olarak nitelenen bu yöneticiler, genellikle”Gelen ağam, giden paşam” diyen, etliye-sütlüye karışmayan, yönetimden “kaçma-karışma-çalışma” politikası uygulayan nemelazımcı kişilerdir. Hatta bunlara “yönetici” demek bile doğru değildir. Bunlar, her işi astlarına bırakmış, gününü gün eden kişilerdir. Bunlar şeklen yöneticilerdir.

Ortayol Yönetim Biçimi

Bu yönetim biçiminde görev ve insan unsurlarına eşit seviyede önem verilmektedir. Orta yol yönetim sistemi, aslında, yönetim biçimlerinin avantajlarından yararlanmakta ve Demokratik yönetim biçiminin de küçültülmüş bir  modeli olmaktadır. Hatta,bu tip yöneticiler, kurnazlıkla, yönetim tarzlarını amirlerine göre debiçimlendirirler. Eğer amiri insancıl biri ise insancıl yönetime, otoriter biri ise otoriter yönetime eğilim gösterir.

Bu nedenle bu yönetim biçimi ve bu tip yöneticiler, “TİLKİ TİPİ” olarak nitelendirilir.

      Türkiye’de, yönetici tipleri genellikle bu modeldir. Zira kurnaz yöneticiler, göreve ve insana olan ilgiyi birarada götürmeye ve bu iki unsur arasında olumlu denge sağlamaya özen gösterirler.      

Demokratik Yönetim Biçimi

Demokratik katılmalı yönetim biçimidir. İnsan ve göreve verilen önem en yüksek düzeydedir. Bu yönetim  biçiminde insan ve göreve azami ilgi gösterilmekte ve yüksek verim elde edilmektedir. Bu yüzden bu yönetime  “grup yönetimi” ya da “ekip yönetimi” de denmektedir. Bu yönetim biçiminde kararlar, çoğunlukla, astların görüş ve öneriyle, çalışanların desteğiyle katılmalı biçimde alınmakta ve tamamen, gönülden benimsendiğinden  etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

  Bu nedenle bu tip katılmalı yönetim biçimi “ASLAN TİPİ YÖNETİM” olarak nitelendirilmektedir. Şüphesiz,çağımızın modern yönetim modeli, DEMOKRATİK YÖNETİM”dir.       

 


 

hendese